PoliticTop știri

Guvern: Va fi aprobată înfiinţarea Universităţii Naţionale

Guvern: Va fi aprobată înfiinţarea Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti

Guvernul va aproba în şedinţa de miercuri un proiect de lege privind înfiinţarea unei noi instituţii de învăţământ superior – Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti -, în urma fuziunii prin comasare a Universităţii Politehnica din Bucureşti cu Universitatea din Piteşti, notează Agerpres.
În expunerea de motive se arată că pentru realizarea proiectului de fuziune prin comasare, cele două instituţii de învăţământ superior au în vedere, între altele, realizarea următoarelor deziderate: mobilizarea ecosistemelor locale şi regionale, precum şi dezvoltarea de parteneriate solide cu organizaţii de cercetare, actori din domeniul inovării, finanţatori şi agenţi economici şi sociali, autorităţile locale, regionale şi naţionale; dezvoltarea infrastructurii şi adoptarea de noi instrumente pedagogice pentru a oferi experienţe de învăţare flexibile şi de scurtă durată care să pregătească tinerii pentru mediul economico-social, într-o piaţă a muncii aflată în continuă schimbare, care trebuie să răspundă provocărilor globale actuale; sporirea capacităţii de inserţie profesională; utilizarea în comun a resurselor, de tipul structuri, laboratoare, platforme, precum şi a altor componente organizatorice în scopul îmbunătăţirii gestionării şi eficienţei acestora; eficientizarea utilizării activelor universitare şi a resurselor financiare, precum şi pentru reducerea cheltuielilor; sporirea atractivităţii la nivel naţional şi internaţional şi pentru oportunităţi extinse de predare şi cercetare; valorificarea oportunităţilor de a întreprinde activităţi de colaborare internaţionale.

Lasă un răspuns