Fapt diversTop știri

Atenție, argeșeni! Se oprește curentul în Argeș, 30 martie

Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici și agenții economici, joi, 30martie, astfel:

09:00 16:00 Rucăr
Zonele: Bulevard Rucăr, Suseni, Mâra, cu străzile: Bulevard Rucăr de la Biserică la capăt, Industriaşilor,
Cimitirul Nou, Valea Poienii, Râuşorului de la Școală pâna la centrala Hidroelectrica, Podişorului din zona
Şcolii pâna la Magazin Unic Rucăr, Iaz, Bulevardul Nou, Valea lui Andrieşi, Ostrov, Valea lui Maldăr, magazin
Coşco Vele, Abator Coşco Vele, magazin Unic Rucăr, pompele de apă de pe Mâra alimentate din PTA
Bulevard Rucăr, PTA 1 Suseni, PTA Suseni 2, PTM Colonie Rucăr (terţ), PTA Fintoiu (terţ), PTA Pârnuţa
(terţ), PTAb Bazin Apă Mâra

09:00 17:00
Slobozia PTA Slobozia 1
09:00 14:00

Slobozia

PTA POLNIC

09:00 14:00
PTA BĂBĂROAGA
09:00 14:00
PTA 1 SLOBOZIA
09:00 14:00
PTA 2 SLOBOZIA
09:00 14:00
PTA 3 SLOBOZIA
09:00 14:00
PTA 4 SLOBOZIA
09:00 14:00
PTA SMA SLOBOZIA
09:00 14:00
PTA MOARA CU NOROC

Pagina 4/10
010601_P01F05_Programdeîntrerupericlientila5zile_rev03

09:00 14:00
PTA 1 COMPLEX PORCI SLOBOZIA
09:00 14:00
PTA 2 COMPLEX PORCI SLOBOZIA
09:00 14:00
PTA 3 COMPLEX PORCI SLOBOZIA
09:00 14:00
PTA CAP SLOBOZIA
09:00 14:00
PTA POMPE APA SLOBOZIA
09:00 14:00
PTA INDOR BUSINESS
09:00 14:00
PTA AGRORUSTIK
09:00 14:00
PTAB AGRO CONSULTING CHIRIAC
09:00 14:00
PC SLOBOZIA FOOD PRODUCTION
09:00 14:00
PTAB SLOBOZIA FOOD PRODUCTION
09:00 14:00
PTA ST POMPE APA SLOBOZIA
09:00 14:00
PTA SPICUL BRÂNCOVENESC
09:00 14:00
PTA Stație EPURARE SLOBOZIA
Se anunță
întreruperi de
scurtă durată
pentru manevre în
intervalul orar
09:00 14:00

Slobozia

PTA 20 kV IVC ȘTEFAN CEL MARE

PTM 20 kV 2 MOARA ȘTEFAN CEL MARE

PTM 20 kV 1 MOARA STEFAN CEL MARE

PTA 20 kV RAZVĂN & DANY AGROTRANS

PTA 20 kV ȘTEFAN CEL MARE

PTA 20 kV S 4
PTA 20 kV S 7

PTA 20 kV CAP ȘTEFAN CEL MARE

PTA 20 kV S 1

PTA 20 kV S 2

PTA 20 kV S 2002

PTA 20 kV GR. SOC. ȘTEFAN CEL MARE

PTA 20 kV GLAVACIOC

09:00 16:00
Pitești Străzile Trivale, Aleea Poarta Eroilor cu străzile adiacente alimentate din PTCZ Bloc IRTA circuit 4
09:00 17:00
Strada Garlei cu blocul S2 alimentat din PT 2 Garlei circuit 3
09:00 17:00
Bogați
Toata comuna și sondele apartinand OMV PETROM alimentate din PTA 20 kV 1 BOGAȚI, PTA 20 kV 2
BOGAȚI, PTA 20 kV CURCENI, PTA 20 kV VALEA MORII, PTA 20 kV VALEA ZIMBRULUI, PTA 20 kV
MOARA BOGAȚI, PTA 20 kV POMPE VALEA ZIMBRULUI, PTA 20 kV BUJOI, PTA 20 kV CHITESTI, PTA
20 kV 1 GLAMBOCEL, PTA 20 kV VINALCOOL BOGAȚI, PTA 20 kV 2 GLAMBOCEL, PTA 20 kV 1 SUSENI,
PTA 20 kV 2 SUSENI, PTA 20 KV 3 SUSENI, PTA 20 kV FERMA SUSENI, PTA 20 kV S 203 BOGAȚIterț,
PTA 20 kV CAP SUSENIterț, PTA 20 kV S 64terț, PTA 20 kV S 121 BOGAȚIterț, PTA 20 kV S 1445terț,
PTA 20 kV PARC 22 GLAMBOCEL BOGAȚIterț, PTA 20 kV ST EPURARE BOGAȚI, terț PTA 20 kV PARC
28 BUDISTENIterț, PTA 20 kV S 395 BOGAȚIterț, PTA 20 kV PARC 21terț BOGAȚIterț, PTA 20 kV S 396
BOGAȚIterț

09:00 16:00
Topoloveni Str. Calea București cu blocurile CC4, CU3, P3, P4, P14 sediul BCR alimentat din PT 4 Bloc Topoloveni
circuit 4

09:00 11:00
Davidești, Mioveni
PTA20/ 04 kV CLUCEREASA 3 (VALEA STANII 2)

PTA 20 kV 1 RACOVIȚA

PTAB 20 kV CORB TUBI

PTA 20 kV DAVIDEȘTI
PTA 20 kV DEP. DEȘEURI DAVIDEȘTI

PTA 20 kV TRIMEX DAVIDEȘTI

PTA 20 kV 1 CAP DAVIDEȘTI

PTA 20 kV 2 CAP DAVIDEȘTI

PT20/ 04 kV Fabrica de pâine Colibasi

PTAb20/ 04 kV CALEA BOTENI

PTA 20 kV PUTURI APA DAVIDEȘTI

PTA 20 kV 1 CONTEȘTI

PTA 20 kV 2 CONTEȘTI

PTA 20 kV POPESCU SILVIU

PTA 20 kV 1 VOROVENI

PTA 20 kV 2 VALEA STÂNII

PTA 20 kV HULUBA

15:00 17:00
Davidești, Mioveni
PTA20/04 kV CLUCEREASA 3 (VALEA STÂNII 2)

PTA 20 kV 1 RACOVIȚA

PTAB 20 kV CORB TUBI

PTA 20 kV DAVIDEȘTI

PTA 20 kV DEP. DESEURI DAVIDEȘTI
PTA 20 kV TRIMEX DAVIDEȘTI

PTA 20 kV 1 CAP DAVIDEȘTI

PTA 20 kV 2 CAP DAVIDEȘTI

PT20/ 04 kV Fabrica de paine Colibasi

PTAb20/ 04 kV CALEA BOTENI

PTA 20 kV PUȚURI APĂ DAVIDEȘTI

PTA 20 kV 1 CONTEȘTI

PTA 20 kV 2 CONTEȘTI

PTA 20 kV POPESCU SILVIU

PTA 20 kV 1 VOROVENI

PTA 20 kV 2 VALEA STÂNII

PTA 20 kV HULUBA

09:00 17:00
Mioveni PTA CONTEȘTI 1

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.

Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
intrarea în posturile de transformare,
urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice,
înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele și firidele de la case şi blocuri de locuinţe.

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Argeș pot fi semnalate non – stop,
direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:

Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea,
0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.

Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în
alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra în contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică și începe cu 005.

Plata facturii apă canal prin intermediul aplicațiilor PayPoint, Un-Doi și Pago

Lasă un răspuns