­čĹë­čĆ╗Direc╚Ťia General─â de Asisten╚Ť─â Social─â ╚Öi Protec╚Ťia Copilului Arge╚Ö, organizeaz─â concurs de recrutare pentru ocupare

pe perioad─â nedeterminat─â, a func╚Ťiilor contractuale, de execu╚Ťie, vacante, dup─â cum urmeaz─â:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candida╚Ťii trebuie s─â ├«ndeplineasc─â urm─âtoarele condi╚Ťii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hot─âr├órea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare:

a) are cet─â╚Ťenia rom├ón─â, cet─â╚Ťenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apar╚Ťin├ónd Spa╚Ťiului Economic European ╚Öi domiciliul ├«n Rom├ónia;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplin─â de exerci╚Ťiu;

e) are o stare de s─ân─âtate corespunz─âtoare postului pentru care candideaz─â, atestat─â pe baza adeverin╚Ťei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit─â╚Ťile sanitare abilitate;

f) ├«ndepline╚Öte condi╚Ťiile de studii ╚Öi, dup─â caz, de vechime sau alte condi╚Ťii specifice potrivit cerin╚Ťelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat─â definitiv pentru s─âv├ór╚Öirea unei infrac╚Ťiuni contra umanit─â╚Ťii, contra statului ori contra autorit─â╚Ťii, de serviciu sau ├«n leg─âtur─â cu serviciul, care ├«mpiedic─â ├«nf─âptuirea justi╚Ťiei, de fals ori a unor fapte de corup╚Ťie sau a unei infrac╚Ťiuni s─âv├ór╚Öite cu inten╚Ťie, care ar face-o incompatibil─â cu exercitarea func╚Ťiei, cu excep╚Ťia situa╚Ťiei ├«n care a intervenit reabilitarea.

Condi┼úiile specifice necesare ├«n vederea particip─ârii la concurs ┼či a ocup─ârii func╚Ťiei contractuale sunt:

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupa╚Ťional─â Tigveni:

infirmier─â G:

curs de infirmier─â;

vechime în specialitate minimum 6 luni.

infirmier─â debutant─â G:

curs de infirmier─â;

vechime în specialitate: nu este cazul.

Complexul de Locuin╚Ťe Protejate Tigveni:

infirmier─â G:

curs de infirmier─â;

vechime în specialitate minimum 6 luni.

Complexul de Servicii pentru Persoane cu Dizabilit─â╚Ťi Vulture╚Öti:

infirmier─â G ÔÇô 2 posturi:

curs de infirmier─â;

vechime în specialitate minimum 6 luni.

Complexul de Servicii pentru Persoane cu Dizabilit─â╚Ťi Pite╚Öti:

infirmier─â G:

curs de infirmier─â;

vechime în specialitate minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului urm─âtor:

01 iulie 2022, ora 14.00: termenul limit─â pentru depunerea dosarelor;

08 iulie 2022, ora 10.00: proba scris─â;

data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunz─âtor func╚Ťiilor contractuale ╚Öi a criteriilor de promovare ├«n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pl─âtit din fonduri publice, pentru ├«nscrierea la concurs candida╚Ťii vor prezenta un dosar de concurs care va con╚Ťine urm─âtoarele documente:

cererea de ├«nscriere la concurs adresat─â conduc─âtorului autorit─â╚Ťii sau institu╚Ťiei publice organizatoare;

copia actului de identitate sau orice alt document care atest─â identitatea, potrivit legii, dup─â caz;

copiile documentelor care s─â ateste nivelul studiilor ╚Öi ale altor acte care atest─â efectuarea unor specializ─âri, precum ╚Öi copiile documentelor care atest─â ├«ndeplinirea condi╚Ťiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institu╚Ťia public─â;

carnetul de munc─â sau, dup─â caz, adeverin╚Ťele care atest─â vechimea ├«n munc─â, ├«n meserie ╚Öi/sau ├«n specialitatea studiilor, ├«n copie;

cazierul judiciar sau o declara╚Ťie pe propria r─âspundere c─â nu are antecedente penale care s─â-l fac─â incompatibil cu func╚Ťia pentru care candideaz─â;

adeverin╚Ť─â medical─â care s─â ateste starea de s─ân─âtate corespunz─âtoare eliberat─â cu cel mult 6 luni anterior derul─ârii concursului de c─âtre medicul de familie al candidatului sau de c─âtre unit─â╚Ťile sanitare abilitate;

curriculum vitae.

Adeverin╚Ťa care atest─â starea de s─ân─âtate con╚Ťine, ├«n clar, num─ârul, data, numele emitentului ╚Öi calitatea acestuia, ├«n formatul standard stabilit de Ministerul S─ân─ât─â╚Ťii.

├Än cazul ├«n care candidatul depune o declara╚Ťie pe proprie r─âspundere c─â nu are antecedente penale, ├«n cazul ├«n care este declarat admis la selec╚Ťia dosarelor, acesta are obliga╚Ťia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai t├órziu p├ón─â la data desf─â╚Öur─ârii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii ╚Öi carnetul de munc─â sau, dup─â caz, adeverin╚Ťele care atest─â vechimea vor fi prezentate ╚Öi ├«n original ├«n vederea verific─ârii conformit─â╚Ťii copiilor cu acestea.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, rela╚Ťii suplimentare detaliate privind atribu╚Ťiile postului, bibliografia ╚Öi con╚Ťinutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispozi╚Ťie, ├«n zilele lucr─âtoare, pe site-ul institu╚Ťiei ╚Öi/sau la sediul institu╚Ťiei angajatoare:

Direc╚Ťia General─â de Asisten╚Ť─â Social─â ╚Öi Protec╚Ťia Copilului Arge╚Ö, telefon 0248/271.131, int. 18, e-mail: dgpdcarges@yahoo.com, cristiborda70@gmail.com.

Lucr─âri de asfaltare pe mai multe drumuri na╚Ťionale!

Las─â un r─âspuns