Privind furnizarea apei potabile în perioadele de seceta prelungită

Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti aduce la cunoştinţa beneficiariilor săi ca, în perioadele de secetă prelungită, orice consum exagerat poate

conduce la presiune scăzută sau chiar la lipsa apei pentru o partedin consumatorii branşaţi la reţeaua publică de alimentare cu apă potabilă.

În ultimile zile, societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti a luat măsuri pentru utilizarea la maximum a capacităţilor de producţie, transport şi distribuţie a apeipotabile. Cu toate acestea, în anumite zone din aria de operare, au apărut disfunctionalităţi în asigurareacontinuă a apei potabile pentru care nu există soluţiitehnice de rezolvare imediată. Ca urmare, pentru a evitaavariile repetate datorate creşterii presiunii în reţeaua de distribuţie, precum şi furnizarea restrictionată a apeipotabile, rugăm consumatorii să nu utilizeze în excesapa potabilă pentru a nu priva alţi beneficiari de minimulnecesar util fiecarei gospodării.

În situaţia reducerii drastice a debitelor surselor deapa în caz de secetă, distribuţia apei se va face după un program propus de operator şi aprobat de autoritateaadministraţiei publice locale, program ce va fi adus la cunoştinta utilizatorilor în timp util, prin mijloaceadecvate, potrivit Regulamentului consolidate şiarmonizat al serviciului public de alimentare cu apă şi decanalizare din Aria de competenţă a unităţiloradministrative-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş.

Conform obligaţiilor contractuale ale clienţilor, toţiutilizatorii indiferent de forma de proprietate, au obligaţiade a asigura folosirea eficientă si raţională a apeipreluate din reteaua publica de alimentare cu apa, cu prioritate pentru consumul personal si in scop casnic. Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi: stropitulstrăzilor, al spaţiilor verzi şi grădinilor private, spălatulpieţelor şi al străzilor, spălarea periodică a sistemului de canalizare, spălarea autovehiculelor, se va utiliza cu precădere apa industrială, conform Regulamentuluiconsolidate şi armonizat al serviciului public de alimentare cu apa şi de canalizare din Aria de competenţă a unităţilor administrative-teritoriale membreale Asociaţei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş.

Având în vedere situaţia hidrometeorologicăexistentă în această perioadă, recomandăm fiecăruiconsumator o utilizare raţionala a apei potabiledisponibile pentru a evita prejudicierea alimentării cu apă potabilă a unui număr semnificativ de consumatori.

Conducerea societati Apă Canal 2000 SA Piteşti

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: