SEdC Mioveni: Racordarea utilizatorilor de apă la reţeaua de canalizare

Racordarea utilizatorilor de apă la reţeaua de canalizare, acolo unde aceasta există, este OBLIGATORIE!

🔔În conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, este obligatorie racordarea utilizatorilor la reţeaua stradală de canalizare, acolo unde aceasta există:
📢 Art. 31. pct. (14) „Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apa, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înfiinţate, dacă aceştia nu deţin staţii de epurare avansată care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.”
📢 Art. 39. pct. (5) „Constituie contravenţie nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31 pct. (14) şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.”
📢 Art. 40. pct. (2) „Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 39 pct. (5) se face de către personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu.”
📢 În localităţile unde nu există reţele de canalizare, până la realizarea lor, utilizatorii sunt obligaţi să colecteze apa uzată în bazine etanş vidanjabile sau mini-staţii omologate de epurare care sunt construite şi exploatate astfel încât să nu se aducă prejudicii mediului şi stării de sănătate a populaţiei.
👉Vidanjarea apelor uzate se va face de către operator (SEdC Mioveni) sau de către un agent economic autorizat, care a obţinut de la operator acceptul privind locul şi condiţiile de evacuare a apelor uzate provenite din procesul de vidanjare.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: