Mioveni:Elevii ecologiști, în lupta pentru un mediu mai sănătos

Într-o lume aflată pe o pantă regresivă în ceea ce  privește conservarea mediului înconjurător și utilizarea moderată a resurselor naturale, se aud

din ce în ce mai pregnant strigătele de ajutor ale bietelor animale și plante private de condiții normale de viață, putem afirma că întreaga planetă își plânge durerea provocată de poluarea peste limită… De ce s-a ajuns la o astfel de situație? Cu certitudine, cunoaștem motivele, dar culpa ce ne revine tuturor este ignoranța sau nepăsarea de a lua atitudine. Un gest aparent nesemnificativ poate reprezenta un exemplu pentru ceilalți… O simplă hârtie ridicată de pe stradă și aruncată în coșul de gunoi poate fi un prim exercițiu  de a demonstra că ne pasă..

Pentru a atrage atenția asupra efectelor devastatoare ale poluării  elevii Liceului Teoretic ,,IULIA ZAMFIRESCU’’, Mioveni, s-au implicat într-un demers continuu de formare a conduitei ecologice și de promovare a metodelor de combatere sau ameliorare a fenomenului de poluare. Prin organizarea unor campanii de conștientizare – distribuire de pliante, vizite la centre de reciclare selectivă, plantare de puieți sau ecologizare a spațiilor verzi, încercăm să motivăm oamenii în luarea unei atitudini, să schimbăm mentalități puternic înrădăcinate și să producem o schimbare. În cadrul proiectului național ,,ECOprovocarea’’, avem sarcina și obligația morală de a ilustra adevărul dureros cu care ne confruntăm: planeta  noastră moare puțin în fiecare zi. Nu este o invenție, ci o certitudine. Nu este un vis urât, ci o realitate urâtă, de care ne facem vinovați. Dacă ne pasă, trebuie să schimbăm ceva. 

Astfel, în data de 14 martie  2019, echipa de conștientizare ,, ECOadolescenții’’ formată din Matei Bianca, Ana Andreea, Voicu Ștefania, Iordache Sebastian-clasa a X-a D și Stoica Corneliu-clasa a XI-a A,  a vizitat Societatea Devalex din Ștefănești, jud. Argeș pentru a observa procesul de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile și  de producție a granulelor ce sunt reintroduse în circuitul industrial. Elevii participanți au manifestat un interes deosebit , menținând un dialog activ cu reprezentanții firmei despre procesele de mărunțire, măcinare, deprăfuire și ambalare.

 De Ziua Internațională a Apei – 22 martie, elevii au participat la festivitatea de premiere a Concursului de fotografie în cadrul Proiectului ,, Apă pentru toți ’’, Programul Educațional PIKY, organizat de Societatea Apă Canal 2000 S.A. în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș și Muzeul Județean Argeș. După o selecție riguroasă de fotografii cu tema ,, Apa este un drept universal’’, elevii Vasile Cosmin, clasa a XI-a D, și Florescu Octavian, clasa a XII-a B, au primit premiul I și premiul special la categoria liceu pentru fotografiile sugestiv intitulate: ,,Mană cerească’’ și ,, Apă ancestrală’’. Tot cu această ocazie, s-a organizat o vizită tematică la Stația de Epurare Mioveni, unde elevii au putut observa noua tehnologie de reciclare a apei uzate. Cu pași mici, dar încrezători în șansele de salvare a planetei , vom continua să luăm atitudine.

Echipa de proiect:Stoica Corneliu, Matei Bianca, Ana Andreea, Voicu Ștefania, Iordache Sebastian

Prof.coordonatori:Gherghin Lavinia Cristina, Crețu Daniella, Țerțeleanu Corina

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: