3,21% – rata şomajului înregistrat în luna octombrie 2018

La sfârșitul lunii octombrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș erau înregistrați 8.352 șomeri (din care 3.784 femei), rata șomajului fiind de 3,21%. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,35%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,14 pp. Din totalul de 8.352 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Argeș, 1.692 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 6.660 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 7.099 șomeri provin din mediul rural și 1.253 sunt din mediul urban. Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel: Grupa de vârstă Stoc la finele lunii Total : 8.352 < 25 ani – 1.062 între 25-29 – 469 între 30-39 – 1.639 între 40-49 – 2.313 între 50-55 – 1.410 peste 55 ani – 1.459 Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Argeș (32,2%), urmați de cei cu studii primare (24,9%) și de cei cu studii liceale sau postliceale 15,55%. Șomerii cu nivel de instruire profesional/arte și meserii reprezintă 13,5% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare 4,25%. Șomerii fără studii reprezintă 9,6% din totalul șomerilor înregistrați. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 3.369 persoane foarte greu ocupabile, 4.635 greu ocupabile, 148 mediu ocupabile și 200 persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM.

100 de stejari plantați la Horezu pentru marcarea Centenarului Marii Uniri

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: