Raport de activitate al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş

Începutul anului 2018 a fost bogat în misiuni pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeş, fiind două luni în care s-a urmărit realizarea unui parteneriat real cu administraţia publică locală, cu instituţiile şi organismele neguvernamentale şi s-a intensificat schimbul reciproc de date şi informaţii cu celelalte structuri abilitate ale statului, pentru cunoaşterea situaţiei operative şi organizarea dispozitivelor şi acţiunilor în funcţie de evoluţia fenomenului infracţional şi contravenţional, prevenirea şi combaterea cu fermitate a faptelor de natură să lezeze ordinea şi siguranţa publică.

1.1.1. Ordinea şi siguranţa publică

Principalul obiectiv care a stat în atenţia inspectoratului pe linia executării misiunilor de ordine publică încă de la începutul anului a fost creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului prin întrebuinţarea eficientă a efectivelor structurilor specializate.
Structurile de ordine publică ale inspectoratului au executat în lunile ianuarie şi februarie ale acestui an 2.202 de misiuni, în care au fost angrenaţi 5.165 de jandarmi.

1.1.2. Asigurarea şi restabilirea ordinii publice

Manifestaţiile cultural-artistice, religioase, precum şi alte asemenea activităţi ce s-au desfăşurat în spaţiul public, cu aglomerări de persoane, de diferite grade de risc, precum şi situaţiile complexe apărute, au fost gestionate cu eficienţă şi profesionalism, nefiind necesară intervenţia în forţă.
În perioada de referinţă, Jandarmeria Argeş a asigurat ordinea publică la un număr de 56 de misiuni, fiind folosit pentru acest gen de misiune un număr de 428 de jandarmi.
Distribuţia misiunilor executate la începutul anului se prezintă astfel:
• 56 de misiuni de asigurare a ordinii publice cu 428 de jandarmi, din care:
– 2 misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia desfăşurării unor manifestări cultural artistice;
– 12 misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia desfăşurării unor manifestări religioase sau comemorative;
– 12 misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia desfăşurării unor manifestări sportive;
– 25 misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia desfăşurării unor manifestări de protest;
– 5 misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia desfăşurării unor manifestări promoţionale/comerciale.

1.1.3. Participarea la menţinerea ordinii şi siguranţei publice

Aceasta s-a concretizat prin asigurarea cadrului organizatoric necesar bunei desfăşurări a misiunilor în sistem integrat vizând în principal asigurarea şi pregătirea efectivelor solicitate, atât în mediul urban cât şi în mediul rural, staţiuni montane şi pe traseele turistice, săptămânal analizandu-se în comun situaţia operativă, eficienţa misiunilor executate, stabilindu-se măsuri de îmbunătăţire a activităţii.
Pe raza judeţui Argeş au fost executate 1968 activităţi de menţinere a ordinii publice, din
care:
• 1.215 acţiuni din competenţa Jandarmeriei Române conform Legii 550-2004 (în staţiuni montane
şi pe trasee turistice adiacente, acţiuni punctuale executate în pieţe, târguri, acţiuni punctuale executate în domeniul silvic, cinegetic, piscicol);
• 753 patrule mixte cu organele de poliţie;
De asemenea, în perioada supusă analizei mai multe patrule compuse din conductori câini serviciu şi câinii de serviciu au acţionat atât în misiunile de menţinere a ordinii publice cât şi la misiunile de asigurare a ordinii publice (manifestări cultural-artistice, manifestări sportive, manifestări de protest).

Lasă un răspuns