Au fost semnate trei proiecte de finaţare importante pentru Argeş

Miercuri, 31 ianuarie, la Consiliul Județean Argeș a avut loc conferința de presă, în cadrul căreia a avut loc prezentarea proiectelor cu finanţări nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020. La conferință au participat, alături de conducerea C.J. Argeș, echipele de proiect, primarii comunelor Recea, Popești și Buzoiești și reprezentantele Ministeruilui Culturii și Identității Naționale, Bîrzan Adriana Ofelia – Sef serviciu coordonator PA17 și Vasincu Monica – consilier afaceri europene-comunicare şi relaţia cu beneficiarii. Prin POR 2014-2020, Consiliul Județean Argeș a obținut finanțarea a patru proiecte, trei dintre acestea fiind în curs de implementare.
Modernizarea DJ 504, limita jud. Teleorman – Popești–Izvoru – Recea – Cornăţel – Vulpești (DN65A), km 110 + 700 – 136 + 695, L = 25, 995 km, com. Popești, Izvoru, Recea, Buzoești, jud. Argeș

Axa Prioritară 6-Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională

Prioritatea de Investiții 6.1-Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 82.687.293,84 lei, din care 80.848.922,92 lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă solicitată, iar 1.838.370,92lei este contribuția beneficiarului.

Obiectivul specific: creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin modernizarea drumului judeţean DJ 504 lim. jud. Teleorman – Popeşti – Izvoru – Recea – Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, L=25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoeşti, jud. Argeş.

Restaurarea Muzeului Judeţean Argeş – consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural

Axa Prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Obiective specifice:

• îmbunătăţirea infrastructurii Muzeului Judeţean Argeş prin restaurarea şi conservarea obiectivului turistic – monument istoric categorie A;

• creşterea gradului de expunere a Muzeului Judeţean Argeş după finalizarea lucrărilor de intervenţii, prin digitizarea acestuia.

Valoarea totală a proiectului este de 21.462.319,75 lei, din care 21.033.073,35 lei reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă solicitată, iar 429.246,40 lei este contribuția beneficiarului.

Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer – Cumpăna” – consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural

Axa Prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 19.571.115,55 lei, din care 19.148.175,52 lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă solicitată, iar 422.940,03 lei este contribuția beneficiarului.

Obiective specifice:

• îmbunătăţirea infrastructurii Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer – Cumpăna” prin restaurarea și conservarea obiectivului turistic – monument istoric categorie A;

• creșterea gradului de expunere a Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer – Cumpăna” după finalizarea lucrărilor de intervenţii, prin digitizarea acestuia.

 

300 de elevi își vor susține examenul de bacalaureat la cele două licee

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: