Obligativitatea utilizatorilor de a permite Operatorului citirea și verificarea contoarelor

Societatea Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni vă aduce la cunoștință că aveți obligația de a asigura accesul reprezentanților noștri la contor în vederea efectuării citirilor, verificărilor, precum și pentru operațiile de sistare a furnizării serviciilor pentru nerespectarea clauzelor contractuale, de întreținere și de intervenții.

Obligația este prevăzută de art. 9.4. din Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare și de canalizare.

Același art. prevede și faptul că în cazul în care căminul de branșament și/sau contorul de află pe proprietatea utilizatorului, sau la limita proprietății, acesta va asigura curățenia, va întreține în stare corespunzătoare și va asigura integritatea sistemelor de măsurare.

Refuzul utilizatorilor de a permite Operatorului accesul la dispozitivele de măsurare – înregistrare în scopul efectuării controlului, înregistrării consumului ori pentru executarea unor lucrări de întreținere și reparații, constituie contravenții în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează, potrivit art. 47, alin 1., lit a), b), c), d) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utililități publice, cu amendă cuprinsă între 500 și 1000 lei.

https://www.facebook.com/ServiciiEdilitareMioveni/

 

Bradul de Crăciun din Mioveni va fi demontat

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: