Admitere la instituţiile de învăţământ ale Jandarmeriei

Pentru admitere Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs locuri în instituţiile de formare profesională iniţială care pregătesc necesarul Ministerului Afacerilor Interne sesiunea ianuarie 2018, după cum urmează:
a) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 350 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:  b) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

CRITERII DE RECRUTARE  PENTRU OFIŢERI, MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI
Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului MAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, următoarele condiţii şi criterii specifice: a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; b) să cunoască limba română, scris şi vorbit; c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;g) să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;m) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m;

n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;o) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;p) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Cererile de înscriere/participare la sesiunea de admitere ianuarie 2018 se depun de candidaţi pentru locurile MAI la unităţile de recrutare până la următoarele date limită:a)  05 decembrie 2017 – data limită de depunere a cererile-tip de înscriere;b) 20 decembrie 2017 – data limită de depunere a dosarelor în volum complet.                            Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş din municipiul Piteşti, Aleea  Negoiul nr. 2, Serviciul Resurse Umane 0248/211505, 0248/211502 interior 24531 / 24500.

Încă un copil are nevoie de ajutor

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: