Cum încheiați un contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu S.Ed.C Mioveni

S.Ed.C Mioveni prestează servicii de utilitate publică, de alimentare cu apă şi de canalizare. Iată ce trebuie să știți dacă doriți să încheiați un contract cu noi:

Documentele necesare închierii contractului se depun la Biroul Contracte al S.Ed.C Mioveni, str. Livezilor, nr. 1, parter, de luni – joi: 08.00 – 16.00 și vineri: 08.00 – 14.00.

Documentele necesare încheierii contractului de alimentare cu apă și de canalizare cu S.Ed.C Mioveni sunt, după caz:

 

I. Pentru persoanele fizice/locatari de bloc – proprietar locuință sunt:
o Copie act de identitate proprietar;
o Copie contract vânzare-cumpărare, copie act donație, etc., după caz;
o Adeverință eliberată de către administratorul asociației de proprietari din care să reiasă soldul cu care locatarul figurează pe listele asociației.
* În funcție de particularitatea fiecărui caz în parte se pot solicita și alte documente necesare finalizării contractului de furnizare a apei reci.
II. Pentru persoanele fizice/locatari de bloc – chiriași/rude ale proprietarului sunt:
o Copie act de identitate proprietar;
o Copie act de identate chiriaș/rudă;
o Copie contract de vânzare-cumpărare, copie act donație, etc., după caz;
o Adeverință eliberată de către administratorul asociației din care să reiasă soldul cu care locatarul figurează pe listele asociației;
o Declarație notarială din care să reiasă că solicitantul își asumă responsabilitatea achitării facturilor de apă rece emise în baza contractului de furnizare apă rece/canal, încheiat;
o Împuternicire sub semnătura privată eliberată de către proprietar;
* În funcție de particularitatea fiecărui caz în parte se pot solicita și alte documente necesare finalizării contractului de furnizare a apei reci;
o Depunerea unei garanții de constituire în conformitate cu Ordinul 191.

III. Pentru persoanele fizice/casa particulară – proprietar locuință sunt:
o Copie act de identitate proprietar;
o Copie contract vânzare-cumpărare, copie act donație, etc., după caz;
o Adeverință de rol eliberată de către Primărie, dacă este cazul;
* În funcție de particularitatea fiecărui caz în parte se pot solicita și alte documente necesare finalizării contractului de furnizare a apei reci;

VI. Pentru persoane fizice/case particulare – chiriași/rude ale proprietarului sunt:
o Copie act de identitate proprietar;
o Copie act de identitate chiriaș/rudă;
o Copie contract vânzare-cumpărare, copie act donație, etc., după caz;
o Declarație notarială din care să reiasă că solicitantul își asumă responsabilitatea achitării facturilor de apă rece emise în baza contractului de furnizare apă rece/canal, încheiat;
o Adeverință de rol eliberată de către Primărie, dacă este cazul;
o Împuternicire sub semnătura privată eliberată de către proprietar;
* În funcție de particularitatea fiecărui caz în parte se pot solicita și alte documente necesare finalizării contractului de furnizare a apei reci;

IV. Pentru persoanele juridice:
o Statut;
o Certificat de înregistrare fiscală;
o Certificat de înmatriculare firmă;
o Contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere spațiu/cesiune/comodat, după caz;
o Copie act de identitate asociat/asociat unic/împuternicit/ administrator, după caz;
o Împuternicire semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al societății, pentru persoana împuternicită;
o Garanție de constituire în cunatum de 95 lei;
* În funcție de particularitatea fiecărui caz în parte se pot solicita și alte documente necesare finalizării contractului de furnizare a apei reci.

 

O nouă realizare a echipei primarului Ion Georgescu!

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: