Esalonarea la plată:În atenţia contribuabililor din Mioveni

Primăria Oraşului Mioveni vine în sprijinul celor ce înregistrează obligaţii fiscale restante, aducând la cunoştinţă faptul că puteţi beneficia de facilităţi fiscale ce constau în eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local , inclusiv pentru amenzile contravenţionale.
Vă readucem la cunostinţă Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr. 12/2016 privind aprobarea procedurii de acordare a eşalonarilor la plată obligaţiilor fiscale restante de către organul fiscal local și Procedura anexă la hotărâre .
Acestea au fost emise având în vedere următoarele considerente:
– Venirea în sprijinul debitorilor aflaţi în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti dar care au capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare;
– Interesul general de susţinere a creşterii economice prin sprijinirea contribuabililor aflaţi în dificultate ;
– Instituirea unei măsuri conjuncturale de acordare a unei înlesniri la plată prin care se urmăreşte stimularea achitării voluntare de către contribuabili a obligaţiilor de plată restante la buget;
– Prevenirea acumulării de noi datorii la bugetul local ;
Pentru orice informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Primăriei , Biroul Impozite si Taxe –Urmărire Venituri , la nr. de telefon 0348455666 sau pe email la adresa: taxemioveni@gmail.com .

Lasă un răspuns

%d bloggers like this: