Contractul de furnizare apă rece și preluare apă menajeră uzată

Contractul de furnizare apă rece și preluare apă menajeră uzată, documente necesare încheierii acestuia și tipizatele implicate

*pentru fiecare dintre categoriile de utilizatori există modele tipizate pe care le puteți obține de la sediul societatii (Strada Carol Davila, nr. 4, Mioveni, Argeș) sau le puteți descărca de pe site-ul nostru: http://www.sedcmioveni.ro/index.php/contractul-apa-canal.

Utilizatorul individual este persoana fizică sau juridică care deține un imobil și care beneficiază de serviciile de alimentare cu apă și/sau canalizare. Utilizatorul individual poate fi:

Utilizator casnic COLECTIV: PERSOANĂ FIZICĂ

Documente necesare/ tipizate implicate:

Solicitare încheiere contract furnizare apă rece și preluare apă menajeră uzată – AC11.
Copie act identitate solicitant/ copie act identitate împuternicit/ copie act identitate mandatar/ copie act identitate chiriaș, după caz;
Copie act proprietate/ copie act închiriere/ copie act comodat, după caz;
Declarația notarială a proprietarului imobilului – AC2/ AC3 (AC2 – dacă proprietarul este persoană juridică; AC3 – dacă proprietarul este persoană fizică);
Declarația coproprietarului/ colocatarului – AC12;
Împuternicire notarială – AC10;
Dovada garanției: copie chitanță și copie factură;
Adeverință eliberată de către administratorul asociației privind soldul cu care solicitantul figurează în evidențele asociației;
Cerere reziliere – AC5;
Utilizator casnic INDIVIDUAL: PERSOANĂ FIZICĂ

Documente necesare/ tipizate implicate:

Solicitare încheiere contract furnizare apă rece și preluare apă menajeră uzată – AC9;
Declarația notarială a proprietarului privind obligația achitării debitelor restante ale chiriașului/ comodatarului – AC2/ AC3 (AC2 – dacă proprietarul este persoană juridică; AC3 – dacă proprietarul este persoană fizică);
Împuternicire notarială din partea proprietarului – persoană fizică – pentru încheiere contract – AC10;
Cerere reziliere contract – AC5.
INSTITUȚIE PUBLICĂ

Documente necesare/ tipizate implicate

INSTITUȚIE PUBLICĂ – UTILIZATORI INDIVIDUALI:
Solicitare încheiere contract frunizare apă rece și preluare apă menajeră uzată – AC15.
Copie act identitate solicitant/ reprezentant/ împuternicit/ mandatar, etc., după caz;
Copie certificat înregistrare fiscală;
Copie certificat constatator;
Copie act proprietate/ închiriere/ comodat, etc., după caz;
Declarația notarială a proprietarului imobilului, dacă este societate comercială – AC2; dacă este persoană fizică – AC3;
Împuternicire din partea instituției – AC16;
Declarație privind respectarea legislației în domeniul protecției apei – AC6;
Adresă din partea societății comerciale/ instituție publică privind datele generale – AC62;
Cerere reziliere contract – AC5;
Documente necesare/ tipizate implicate

INSTITUȚIE PUBLICĂ – UTILIZATORI COLECTIVI:
Solicitare încheiere contract furnizare apă rece și preluare apă menajeră uzată – AC17;
Copie act identitate solicitant/ reprezentant/ împuternicit/ mandatar, etc., după caz;
Copie certificat înregistrare fiscală;
Copie certificat constatator;
Copie act properitate/ închiriere/ comodat, etc., după caz;
Declarație coproprietar/ colocatar de delegare a reprezentantului – AC18;
Împuternicire – AC16;
Declarație privind obligativitatea proprietarului – SOCIETATE COMERCIALĂ – de a achita debitele restante ale solicitantului – AC2;
Declarație privind obligativitatea propriearului – SOCIETATE COMERCIALĂ – de a achita debitele restante ale solicitantului – AC3;
Declarație pe propria răspundere privind respectarea legislației în domeniul protecției apei – AC6;
Adresă din partea societății comerciale/ instituției publice privind datele generaleale societății – AC62;
Cerere reziliere contract – AC5;
SOCIETATE COMERCIALĂ

Documentele necesare/ tipizate implicate

SOCIETATE COMERCIALĂ – UTILIZATOR INDIVIDUAL
Solicitare încheiere contract furnizare apă rece și preluare apă menajeră uzată – AC7;
Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
Declarația notarială a proprietarului imobilului – SOCIETATE COMERCIALĂ – privind obligația achitării debitelor restante ale chiriașului/ comodatarului – AC 2;
Declarația notarială a proprietarului imobilului – PERSOANĂ FIZICĂ – privind obligația achitării debitelor restante ale chiriașului/ comodatarului – AC3;
Împuternicire privind desemnarea persoanei autorizate la semnarea contractului – AC4;
Declarație pe propria răspundere privind respectarea legislației în domeniul apei – AC6;
Adresă din partea societății privind date despre activitatea desfășurată în imobil – AC62.
Cerere reziliere contract – AC5;
Documentele necesare/ tipizate implicate

SOCIETATE COMERCIALĂ – UTILIZATOR COLECTIV
Solicitare încheiere contract furnozare apă rece și preluare apă menajeră uzată – AC7;
Declarația notarială a proprietarului imobilului – SOCIETATE COMERCIALĂ – privind obligația achitării debitelor restante ale chiriașului/ comodatarului – AC2;
Declarația notarială a proprietarului imobilului – PERSOANĂ FIZICĂ– privind obligația achitării debitelor restante ale chiriașului/ comodatarului – AC3;
Model împuternicire privind desemnarea persoanei să semneze contractele în numele societății – AC4;
Declarație privind respectarea legislației în domeniul protecției apei – AC6;
Declarația coproprietarului/ colocatarului – AGENT ECONOMIC – de delgare a reprezentantului în vederea încheiererii contractului – AC8;
Adresă din partea societății privind date despre activitatea desfășurată în imobil – AC62;
Cerere reziliere contract – AC5.
ASOCIAȚIE DE LOCATARI/ PROPRIETARI:

Solicitare încheiere contract furnizare apă rece și preluare apă menajeră uzată – AC13;
Împuternicire eliberată de către Asociația de locatari/ proprietari, semnată și ștampilată de către Președinte, în vederea semnării contractului – AC14;
Tabel nominal cu acordul locatarilor – AC45;
Declarația Asociației de locatari/ proprietari, semnată și stampilată, privind datele generale ale societății – AC64;
Copie sentință civilă definitivă și irevocabilă de acordare a personalității juridice Asociației;
Copie certificat de înregistrare fiscală;
Copie proces verbal de alegere a președintelui și a administratorului asociației;
Copii acte de identitate ale președintelui și administratorului asociației;
Cerere reziliere contract – AC5.

Mioveniul va fi reprezentat în Italia

Lasă un răspuns