GHIDUL CLIENTULUI SEdC Mioveni

De ce trebuie să încheiem contract de vidanjare?

Contractul de vidanjare este un act oficial, ce se încheie între societatea noastră și utilizator, în baza căruia vom presta operațiunea de vidanjare. Un astfel de act este obligatoriu a fi încheiat în cazul în care nu există rețea de canalizare.

În cazul lipsei canalizării, fosele septice ale utilizatorilor trebuie vidanjate periodic pentru a împiedica deversarea reziduurilor în pânza freatică, ceea ce ar duce la accidente ecologice cu impact grav asupra mediului și asupra întregii comunități. Serviciul este util și asociațiilor de proprietari din mediul urban pentru rezolvarea problemelor legate de inundarea subsolului.

Cum încheiem un contract de vidanjare?

În acest sens, vă propunem să încheiați cu noi contractul de vidanjare, care se perfectează la sediul societății din strada Carol Davila, nr. 4, birou Achiziții (etaj 1), oraș Mioveni. Pentru încheierea unui contract de vidanjare cu SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL, este nevoie de următoarele acte:

solicitare scrisă (cerere tip) – conform anexei;
copie Certificat de Înregistrare Fiscală și/sau copie Certificat Unic de Înregistrare la Registrul Comerțului;
copie Certificat Constatator;
copie Autorizație de Mediu emisă de către Agenția de protecție a Mediului sau copie solicitare cu număr de înregistrare.
Oferta noastră…

Oferta noastră de preluare a apelor uzate de la punctele de lucru ale beneficiarului, în stația de epurare a orașului, are următoarele tarife:

Preț lucrare vidanjare reziduuri menajere/fose septice – 464,59 lei/oră, la care se adaugă TVA;
Tariful pentru deplasare autovidanjă la locul de intervenție – 6,23 lei/km, fără TVA.
și presupune asigurarea următoarelor servicii publice: efectuarea analizelor de laborator pentru determinarea indicatorilor de calitatea ai apelor uzate provenite din vidanjare precum și preluarea apelor uzate de la punctele de lucru ale beneficiarului, în stația de epurare a orașului Mioveni.

S.C Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni dispune un utilaj modern destinat vidanjării şi spălării cu presiune înaltă, special proiectat pentru zonele urbane şi rurale. Serviciile noastre cuprind desfundare conducte, desfundare canalizare, decolmatare, curăţare guri de scurgeri, curăţare/spălare fose septice, separatoare de grăsimi.

Încep exproprierile pentru drumul expres Pitești-Craiova

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: