În ce condiții poate înceta contractul de prestări servicii de alimentare cu apă și canalizare

Furnizarea și/sau prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Mioveni se face numai în baza contractului încheiat cu SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni. Contractul de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare a apelor uzate menajere, orășenești și pluviale stabilește relațiile dintre Utilizator și Operator la punctul de delimitare între instalația interioară a Utilizatorului și rețeaua publică și se încheie pe perioada determinată/nedeterminată.

Rezilierea contractului se poate face la cererea Utilizatorului cu preaviz de 30 de zile și numai după achitarea tuturos debitelor datorate către Operator. Rezilierea contractului se poate face și din inițiativa Opreatorului pentru neîndeplinirea obligațiilor Utilizatorului, cu preaviz de 15 zile.

Contractul dintre Operator (S.Ed.C. Mioveni) și Utilizator poate înceta în următoarele cazuri:

prin acordul scris al părților;
prin denunțarea unilaterală a contractului de către Utilizator, cu un preaviz de 30 de zile lucrătoare, după achitarea taxei de închidere și a debitelor către Operator.
prin denunțarea unilaterală de către Operator, în cazul în care împuterniciții acestuia sunt împiedicați să verifice sau să citească contoarele, ori să verifice și să remedieze defecțiunile la instalațiile care sunt proprietatea sa, atunci când acestea se află pe proprietatea Utilizatorului.
în caz de dizolvare a Operatorului sau de preluare a activității de către alt Operator.

 

Bazinul de înot Mioveni se deschide la 1 septembrie!

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: