Stai la bloc? în atenția asociațiilor de proprietari din Mioveni

Ca urmare a numeroaselor sesizări adresate Primăriei Orașului Mioveni, de către cetățenii imobilelor din oraș, referitor la aspecte privind desprinderi de elemente ale acoperișurilor blocurilor, a fațadelor de bloc și a altor elemente arhitecturale, sau sesizări privind aspecte ce țin de elementele de siguranță ale imobilelor, vă aducem la cunoștință următoarele:
În conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1, art. 34, alin 1 și 2 – din Legea 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, coroborate cu art. 2 lit. a – din H.C.L. Nr. 150/13.12.2007, administrarea, investițiile și reparațiile asupra proprietății comune cad în sarcina asociației de proprietari, prin urmare, lucrările de reparare / întreținere a acoperișurilor (învelitorilor), a fațadelor de bloc intră în sarcina asociațiilor de proprietari / locatarii sau a proprietarilor de apartamente.
În consecință, vă rugăm ca în cadrul ședințelor de bloc, să discutați despre aceste tipuri de probleme, cât și despre rezolvarea acestora, întrucât orice prejudiciu adus altor persoane fizice sau juridice, prin administrarea defectuoasă a blocului/imobilului, se fac răspunzători, asociațiile de proprietari / locatari sau proprietarii de apartamente/case.
Este obligatia asociatiei de proprietari, nu a primăriei, să se ocupe de aceste reparații deoarece fațada, acoperișul, subsolul, casa scării, etc. fac parte din proprietatea comună. Conform HG 1588/2007 cu normele de aplicare a Legii 230/2007 de înființare, organizare si funcționare a asociațiilor de proprietari, aceste cheltuieli de reparații și întreținere se repartizează proporțional cu cota-parte indiviză tuturor proprietarilor:
Art. 44. – (1) Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate reprezintă cheltuielile asociației cu privire la proprietatea comună, cu privire la: fondul sau fondurile pentru lucrări de întreținere, service, reparații si, după caz, de consolidare, reabilitare, eficiență energetică, modernizare la părțile de construcții și instalații aflate în/și pe proprietatea comună, astfel cum este descrisă în cartea tehnică a construcției și în acordul de asociere: subsolul; conductele de distribuție și coloanele instalațiilor de apă, canalizare, încălzire, energie electrică; casa scării; podul; spălătoria; uscătoria; terasa; ascensorul; interfonul – partea de instalație de pe proprietatea comună; centrala termică proprie; tubulatura de evacuare a deșeurilor menajere; structura de rezistență; fațadele; acoperișul si altele asemenea, conform prevederilor din acordul de asociere; personalul angajat sau contractat al asociatiei: salarii sau remuneratii pentru administrator, contabil, casier, instalator, electrician, portar, cheltuieli pentru curatenie etc.; indemnizatii acordate membrilor asociatiei de proprietari ori persoanelor alese: presedintele, membrii comitetului executiv si ai comisiei de cenzori; prime; credite bancare; contracte sau polite de asigurari; alte servicii administrative către proprietatea comună.

 

Ce trebuie să știți atunci când vizitați Baza de Agrement “BEMO”

 

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: