Au fost semnate trei proiecte de finaţare importante pentru Argeş

Miercuri, 31 ianuarie, la Consiliul Județean Argeș a avut loc conferința de presă, în cadrul căreia a avut loc prezentarea proiectelor cu finanţări nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020. La conferință au participat, alături de conducerea C.J. Argeș, echipele de proiect, primarii comunelor Recea, Popești și Buzoiești și reprezentantele Ministeruilui Culturii și Identității Naționale, Bîrzan Adriana Ofelia – Sef serviciu coordonator PA17 și Vasincu Monica – consilier afaceri europene-comunicare şi relaţia cu beneficiarii. Prin POR 2014-2020, Consiliul Județean Argeș a obținut finanțarea a patru proiecte, trei dintre acestea fiind în curs de implementare.
Modernizarea DJ 504, limita jud. Teleorman – Popești–Izvoru – Recea – Cornăţel – Vulpești (DN65A), km 110 + 700 – 136 + 695, L = 25, 995 km, com. Popești, Izvoru, Recea, Buzoești, jud. Argeș

Axa Prioritară 6-Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională

Prioritatea de Investiții 6.1-Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 82.687.293,84 lei, din care 80.848.922,92 lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă solicitată, iar 1.838.370,92lei este contribuția beneficiarului.

Obiectivul specific: creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin modernizarea drumului judeţean DJ 504 lim. jud. Teleorman – Popeşti – Izvoru – Recea – Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, L=25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoeşti, jud. Argeş.

Restaurarea Muzeului Judeţean Argeş – consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural

Axa Prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Obiective specifice:

• îmbunătăţirea infrastructurii Muzeului Judeţean Argeş prin restaurarea şi conservarea obiectivului turistic – monument istoric categorie A;

• creşterea gradului de expunere a Muzeului Judeţean Argeş după finalizarea lucrărilor de intervenţii, prin digitizarea acestuia.

Valoarea totală a proiectului este de 21.462.319,75 lei, din care 21.033.073,35 lei reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă solicitată, iar 429.246,40 lei este contribuția beneficiarului.

Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer – Cumpăna” – consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural

Axa Prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 19.571.115,55 lei, din care 19.148.175,52 lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă solicitată, iar 422.940,03 lei este contribuția beneficiarului.

Obiective specifice:

• îmbunătăţirea infrastructurii Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer – Cumpăna” prin restaurarea și conservarea obiectivului turistic – monument istoric categorie A;

• creșterea gradului de expunere a Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer – Cumpăna” după finalizarea lucrărilor de intervenţii, prin digitizarea acestuia.

 

300 de elevi își vor susține examenul de bacalaureat la cele două licee

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *